!
!
Met paatje op de foto
.

Paatje Phefferkorn

Verdi Phefferkorn von Offenbach (26-02-1922, Bandung) zet zich al jaren in voor het behouden en uitdragen van de Indische cultuur. Paatje is vader en schepper van de Indo-vlag (1993), Guru Besar in de Pencak Silat-verdedigingssport en overlevende van een Jappenkamp.

Paatje Phefferkorn Hij traint nog (zover ik weet) elke dag en staat op nagenoeg elke pasar met zijn kraampje alwaar hij zijn verhaal doet en/of indrukwekkende Pencak demonstraties geeft. Ook bezoekt hij scholen om kinderen de geschiedenis van Nederlands-Indië bij te brengen en zijn levensverhaal te vertellen.

Daarnaast heeft Paatje 14 Penccak Silat Setia Hati-scholen verspreid over heel Nederland.

De letterlijke betekenis van Setia Hati is 'Getrouw Hart'; trouw zijn aan de leer van Pencak Silat gemeend vanuit het hart. Daarbij is de Hormat die bij Setia Hati getoond wordt van 'open handen en voeten' als teken van geweldloosheid en vrede, oftewel met 'een open hart'.

Paatje heeft het in vertellingen in die trant vaak over een 'Vrolijk Hart'; een positief hart zonder haat. Zijn levensmotto luidt dan ook: 'Wees onder alle omstandigheden opgewekt!'

Ook drukt Paatje iedereen op het hart dat het belangrijk is te realiseren dat:
1. De enige manier om de toekomst te voorspellen, is door je verleden te kennen.
2. Leven zonder geschiedenis is leven zonder een vorm van geheugen.
3. Zij die het verleden niet meer willen of kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen.
4. Het verleden ontkennen, betekent ons bestaan niet erkennen.
5. Het niet durven uitkomen voor wat je bent, leidt tot ernstige problemen.

De Indo-Melativlag (ontworpen door Paatje) 

In voormalig Nederlands-Indië werden destijds de belangrijkste functies veelal door Indo-Europeanen en Nederlanders bekleed en trouw vervuld. Toen de onafhankelijkheid van Indonesië werd uitgeroepen moesten zij mede door de politiek die voorheen werd gevoerd, die van 'verdeel en heers', het geliefde moederland hals-over-kop en gedwongen verlaten. Ook zij die in eerste instantie en onder valse voorwendselen konden blijven, voelden zich genoodzaakt -door het feit dat zij niet meer werden geaccepteerd- het land te verlaten. In het koude Nederland was de ontvangst koeltjes en werd men niet altijd gewaardeerd. "Maar de tijd heeft uitgemaakt dat wij, de huidige generatie, tot bewustwording zijn gekomen.

Wij Indo's, wij zijn individuen van gemengd bloed met een roemrijk verleden. Als soort zijn wij uniek op deze wereld. Uniek vanwege onze identiteit, persoonlijkheid en trots. De samenleving en cultuur waarmee wij ons altijd omgeven, hebben wij overgebracht naar hier. Dat wij het als Indo's onderling niet altijd eens zijn en qua karaktereigenschappen complex in elkaar zitten, kan worden toegeschreven aan een veelvoud van gemengd bloed. Doch mag dit geen afbreuk doen aan wat wij met elkaar gemeen hebben; namelijk onze TROUW. Trouw aan onszelf, aan onze eigen identiteit." 

De Indo melatiDeze trouw wordt gesymboliseerd door de kleur van de vlag; blauw. Tegen deze blauwe achtergrond worden de symbolen die betrekking hebben op onze persoonlijkheid in goudkleur weergeven.

- de golok(kapmes) en 2 schuin-opstaande drietanden staan voor wat wij zijn; voorvechters en vechters in-woord-en-daad.

- de kembang melati, de bloem van charme staat symbool voor de vrouw en krijgt daarom een speciale plaats in het midden van de vlag. In moeilijke tijden toen de mannen werden geïnterneerd en opgesloten, kregen zij (hoe weinig ook) hun eten. De vrouwen die buiten de kampen bleven daarentegen hadden de zware opgave om voor voedsel, kleding en de opvoeding van de kinderen te zorgen. Al die jaren hebben deze vrouwen zich staande gehouden. Hiervoor verdienen zij alle lof en respect. En omdat zij altijd even cantik en charmant zijn gebleven.

- de ster bovenaan is bij heldere hemel door iedereen te zien en zo treden wij ook naar buiten.

- 2 padihalmen, links en rechts, symboliseren voorspoed en geluk.

- de naam INDO mag met trots worden gedragen. Wij allen dragen Europese namen, doch zijn van zowel Europees als Aziatisch bloed en het is niet fatsoenlijk om je moeder, grootmoeder, overgrootmoeder of vader te verloochenen. INDO staat ook voor: In Nederland Door Overdracht of Omstandigheden.

De vlag in zijn geheel staat voor VREDE en GEWELDLOOSHEID.