!
!
wajangpop

Wat is Guna Guna ?

Guna Guna word ook wel geschreven als Goena Goena. Het staat bij Indische families bekend als Zwarte Magie, Black Magic of de Stille Kracht.

Het is de toverkunst uit Indonesië en de Molukken en is iets waar je niet mee moet spotten. Indische mensen geloven dan ook dat het iets is waar je beter niet mee te maken kunt hebben of over kunt praten. Als Indische mensen zeggen dat iemand "gemaakt is" bedoelden ze dat die persoon onder invloed van Guna Guna is en zo'n bezwering is heel moeilijk op te heffen. Eenmaal bezeten wordt het slachtoffer getroffen door rampen en tegenspoed of geteisterd door demonen. De Indische en Molukse mensen weten dat alleen heel veel bidden de enige oplossing is tegen Guna Guna.


De kunst van de Guna Guna rituelen worden in Indische families van generatie op generatie doorgegeven en de geheimen blijven dus in de familie. De kunst van Guna Guna is dus in bezit bij bepaalde families en dat maakt deze families berucht in de Indische en Molukse samenleving. De bezweringen van de Guna Guna zijn vaak heel sterk. Eenmaal getroffen door de bezwering is het slachtoffer overgeleverd aan de sterke negatieve krachten. De verschijnselen zijn heel divers maar men wordt meestal zonder enige reden ernstig ziek en/of sterft zonder dat artsen een oorzaak kunnen vinden. Ook kan iemand zich vreemd gaan gedragen of men pleegt zelfmoord. De reden om Guna Guna te gebruiken is meestal haat, jaloezie, ruzies, wraak, afwijzingen in de liefde.

Niet alleen mensen kunnen drager worden van de negatieve krachten van Guna Guna, ook voorwerpen kunnen bewerkt worden zodat ze de bezitter veel ellende brengen. Bekende voorbeelden hiervan zijn wajang poppen, de kris (een soort dolk), kleden en kleine afgodsbeeldjes afkomstig uit Indonesië. Niet al deze voorwerpen bevatten kwade krachten, maar als buitenstaander is dat niet te zien.

Naast de zwarte kant van Guna Guna kent men ook witte Guna Guna waarbij men positieve dingen doet met deze magie. Het beoefenen van de zwarte kunst is niet zonder gevaar, de beoefenaars kunnen ook zelf getroffen worden door hun daden.